Lược Thiên Ký - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
 Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

Tác giả:Hắc Sơn Lão Quỷ

Thể loại:Tiên Hiệp

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung


                    

Có người nói hắn là Tu Hành Giới ở bên trong một hạt phân chuột, hư mất lễ nghĩa liêm sỉ, rối loạn Đạo môn trật tự!Có người nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhất bại hoại, cấu kết ma đạo, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận!Cũng có người nói hắn là nguy hiểm nhất hái hoa trộm, thỉnh coi được nhà mình nữ đồ, nhất ngộ Phương Hành lầm chung thân!Đối với tất cả vu oan, Phương Hành nói: "Đúng vậy, ta chính là cái kia hạt trong truyền thuyết phân chuột, có vấn đề sao?"


                
Xem thêm