Phụ Tử Thâu Hoan - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Phụ Tử Thâu Hoan

Phụ Tử Thâu Hoan

Tác giả:Thô Mi Mao

Thể loại:Sắc, Đam Mỹ

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, ngụy phụ tử, cao H, 1x1(phúc hắc x nữu thụ), HE. 
Tình trạng: Hoàn 12 chương
Edit: MOE 
Nội dung của chuyện vô cùng đơn giản chỉ là nói về cuộc sống của hai cha con riêng dâm loạn sinh hoạt!
........Thực tao!
Xem thêm