Anh Là Của Em - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Anh Là Của Em

Anh Là Của Em

Tác giả:Dục Bạc Hoan

Thể loại:Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Thể loại: Đoản văn, chủ công, ngạo kiều đại BOSS cool ngầu cường công x nhân thê sủng công mỹ thụ, thụ sủng công, công khống, cúc khiết, HE. 
Độ dài: 3 chương. 
CP: Mục Tắc X Hà Thâm.
Biên tập: Minorthing
Happy ending, tất cả đều thật mỹ diệu.
Mục Tắc trước đây vốn chỉ có một điều ước như vậy.
Xem thêm