Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều

Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều

Tác giả:Bính Kiền Tam Thốn

Thể loại:Đam Mỹ, Đoản Văn

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Thể loại: Bệnh nhân tâm thần x Bác sĩ mang tâm hồn bà thím, hiện đại, đoản văn
Tình trạng bản gốc: Hoàn 14 chương
Edit + Beta: Vi cute moe moe
Mọi người sẽ phải làm sao khi một ngày bệnh nhân tâm thần ngốc manh của tôi đột nhiên biến thành thương nhân tinh anh phúc hắc, tôi phải làm sao đây?!
Bệnh nhân tâm thần x Bác sĩ tâm hồn bà thím.
Hy vọng mọi người đọc vui.
Xem thêm