Cẩu Tiên - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Cẩu Tiên

Cẩu Tiên

Tác giả:Bát Lão Ca

Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Thể loại: xuyên không, tiên hiệp, huyền ảo, hệ thống, tu chân
Một câu chuyện vô cùng mới khi một người lại xuyên không thành cẩu, bắt đầu qua trình tu tiên cầu trường sinh.
9 đại cảnh giới:
  • Luyện Khí
  • Trúc Cơ
  • Kết Đan
  • Nguyên Anh
  • Hóa Thần
  • Luyện Hư
  • Hợp Thể
  • Đại Thừa
  • Độ Kiếp
Xem thêm