Chân Huyết Lệ - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

Tác giả:Quốc Sơn

Thể loại:Tiên Hiệp, Quân Sự

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Truyện được viết theo thể loại tiên hiệp - quân sự khá mới lạ.
Mạch truyện không chỉ kể về con đường tu luyện để trả thù cho phụ mẫu của nhân vật chính mà còn khắc họa lên những hình ảnh anh hùng trong chiến trận, những ngọt ngào xót xa của tình yêu đôi lứa.
Xem thêm