Chư Thiên Chi Tối Cường BOSS - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Chư Thiên Chi Tối Cường BOSS

Chư Thiên Chi Tối Cường BOSS

Tác giả:Triêu Bất Bảo Tịch

Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Xuyên Không

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Xuyên qua chư thiên, muốn làm kia mạnh nhất Boss.
Boss không phải một ngày luyện thành, Lâm Nặc cho mình mua cái tiểu mục tiêu.
Tỉ như, tu vi trước đuổi kịp hắn kia có đại đạo thân nữ nhi đãi ngộ lão bà!
...
Xem thêm