Có Lẽ Là Yêu - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả:Lý Lý Tường

Thể loại:Ngôn Tình

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Convert: Nothing_nhh
Edit: Ishtar
NVC: Vệ Khanh x Chu Dạ

Ngay từ đầu có lẽ là gặp dịp thì chơi,
Nhưng là theo dây dưa không ngừng xâm nhập,
Bất luận là không cam lòng cũng hoặc khinh thường,
Chân chân giả giả mơ hồ tầm mắt.
Hỏi thế gian tình là gì,
Này trải qua quá hỉ nộ ái ố,
Ước chừng là yêu .
Xem thêm