Cương Ước Chi Cương Thi Đế Quân - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Cương Ước Chi Cương Thi Đế Quân

Cương Ước Chi Cương Thi Đế Quân

Tác giả:Tiểu a mẫn

Thể loại:Đô Thị, Linh Dị

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

( phi Lư Trung văn mạng lưới cấp độ A ký kết tác phẩm: Cương ước chi Cương Thi Đế Quân ) cương thi, tập thiên địa oán khí uế khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt. Bị Thiên Địa Nhân tam giới vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo chi ngoại, lang thang không nơi nương tựa, trôi giạt khấp nơi, ở nhân gian lấy oán ra sức, lấy huyết là thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi thổ lộ vô tận cô tịch. Không bị lục đạo trong vòng sở quản chế, có được vô cùng vô tận nhiều năm.
Nếu như đi đến cương thi thế giới trở thành cương thi, như vậy ta sẽ trở thành cương thi Giới Chủ làm thịt, được gọi là cương thi chính là Cương Thi Chi Vương, Dương Nghị. (bản chuyện xưa và nhân vật hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. )
Truyện hơn 1k5c
Xem thêm