Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Tác giả:Tiêu Thiên Tứ

Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Nếu như ngươi nghĩ rằng ngươi là bằng hữu của hắn thì sẽ không bị hắn lợi dụng. Hắn chỉ là một kẻ giả dối không hơn không kém. Hắn lừa bằng hữu, hắn lừa người thân, lừa thiên hạ...và ngay cả bản thân hắn cũng bị chính hắn lừa.
---
Hệ thống tu luyện Tiên tộc:
Linh Hậu (Phàm Tiên, Kết Phù, Địa Tiên)
Linh Tiên
Thiên Tiên 
Cửu Thiên Huyền Tiên 
La Thiên Thượng Tiên 
Đại La Kim Tiên 
Tiên Vương 
Tiên Quân 
Tiên Đế 
Nhân Tôn 
Địa Tôn 
Thiên Tôn.
Xem thêm