Em Chỉ Có Thể Là Của Anh - Chương 1: Cuộc sống của tôi - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com

Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 1: Cuộc sống của tôi

Cài Đặt Giao Diện Đọc

  • Mặc địnhChữ nhỏChữ đậm
Reng...reng....reng..

'' Cái gì vậy?Mấy giờ rồi?!Chắc vẫn sớm!Chẳng sao,mình ngủ thêm tí nữa.Buồn ngủ quá,hôm quá thức đến nửa đêm làm luận văn,mệt cả người!-đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nghe tiếng chuông báo thức.

Suy nghĩ này có thể dành cho mọi ngày,nhưng chắc chắn không phải hôm nay- Vì tôi vừa nhớ ra rằng hôm nay thầy chủ nhiệm Trình" Ác ma sẽ đến thu luận văn của lớp tôi- chính là thứ đã làm tôi thức đến 12 giờ đêm hôm qua!

Tôi vội làm vệ sinh cá nhân trong tia chớp rồi vội bắt xe dến trường.

Bình luận