[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân

[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân

Tác giả:Tiểu Lâm Tử

Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Edit:Dạ Nguyệt
Thể loại: Cổ trang, đầu gỗ tướng quân cường công, xinh đẹp tinh quái thụ, nam nam sinh tử, HE.
Thiết Hiểu Thạch vốn là một đại tướng quân nhưng nổi danh là đầu gỗ.
Hắn nổi danh võ nghệ cao cường, văn chương lai láng là một thanh niên kìệt xuất.
Một khi đã yêu ai, liền khó có thể thay đổi.
Mặt khác, Thiết Đại tướng quân về mặt tình cảm rất rõ ràng.
Mưa gió thế nào lại cùng Tiểu Trần Nhi tinh quái gặp nhau, đối Thiết Đại tướng quân mà nói, không biết là may mắn hay bất hạnh.
“Kỳ thật hắn cùng Tiểu Trần Nhi rất xứng đôi. Không hảo hảo giáo huấn hắn là lỗi của ta.”
“Hiện tại bắt đầu cũng chưa muộn.”
“Hiểu Thạch, ngươi có hiểu làm thế nào mới khiến người ta có thai không?”
“Không phải là…” Thiết Đại tướng quân lắp bắp.
“Sai!” Thanh Văn khẳng định.
Xem thêm