Hậu Cung Hi Phi Truyện - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

Tác giả:Giải Ngữ

Thể loại:Cung Đấu, Cổ Đại

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Editor: Ớt Hiểm
Chỉ vì muốn cả gia đình nàng được bình an mà nàng phải chia tay tình yêu thanh mai trúc mã của mình mà lại chọn con đường tiến cung làm tú nữ, với mong muốn được chọn ở lại bên cạnh quân vương, rốt cuộc trời xui đất khiến lại trở thành cách cách của tứ a ca Dận Chân, từ đó về sau hèn mọn, vinh quang, vui mừng, tuyệt vọng của nàng cũng đều gắn liền với Dận Chân.
Từ năm Khang Hi thứ bốn mươi ba đến năm Ung Chính thứ nhất, nàng theo hắn suốt mười chín năm cuối cùng cũng đã bước lên bảo tọa tối cao, nhưng, đổi lại là một trận tranh đấu đầy máu và nước mắt.
Khi trăm hoa rơi rụng, hắn và nàng còn giữ lại được gì?
Xem thêm