Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Tác giả:Kỷ Mộ Lưu Ca

Thể loại:Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Thể loại: cung đấu, hệ thống, xuyên không, sủng phi
Convert: dinhtinhcung 
Editor: La Mạn Vân Linh 
Nguồn: wattpad 
Giới thiệu :
Sủng phi thứ hai? 
Hứa Kim Lăng cười bảo : "Đều là sủng phi, sao phải phân chia một, hai? Sủng phi thứ nhất sao? Ta sẽ kéo nàng xuống, thay thế vị trí của nàng." 
Sủng phi đấu sủng phi, một sai lầm nhỏ cũng không được phạm.
Nhắc nhở hữu nghị : Đừng ôm hy vọng quá lớn với hệ thống quân, bởi vì số lần nó xuất hiện ít đến mức đáng thương. 
Xem thêm