Hệ Thống Tu Tiên Giả - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Hệ Thống Tu Tiên Giả

Hệ Thống Tu Tiên Giả

Tác giả:Aminxter

Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Dị Năng, Võng Du, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Thiếu niên lang làm sao sống sót được ở tu tiên giới?
"Cứ thế mà sống a."
Ngươi không có linh căn, cũng chỉ như là phế vật.
Thiếu niên trầm mặc.
"Có cách nào không? "
Ta cho ngươi hệ thống.
"Ta không có linh căn a."
Hệ thống có!
"Ta không biết luyện đơn a"
Hệ thống có!
"Ta không có phương pháp tu luyện."
Hệ thống có tất cả!
Thiếu niên lại trầm mặc.
"Vậy hãy cho ta hệ thống!"
Bán cho ta linh hồn của ngươi, ngươi sẽ có hệ thống!
" Được thôi! Hãy cho ta hệ thống, linh hồn này là của ngươi!"
Từ đó trở đi, thời đại của phàm nhân bắt đầu!
Xem thêm