Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Tác giả:Everstill, Trang Lạc Yên

Thể loại:Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Loạn lạc khắp nơi, thay phơi đầy đường,
Chỉ còn thấy được người hát mù chống gậy, tiếu nhân gian
Huyết Tu La, nghịch càn khôn, đại sát
Hữu tâm hát, vô tâm đàn, huyết sử.
Cảnh giới tu luyện: Luyện Tâm Cảnh, Hỗn Nguyên Cảnh, Tụ Nguyên Cảnh, Thần Thông Cảnh, Tiên Tâm Cảnh, Chân Tiên Cảnh, Bán Thần Cảnh, Nguyên Thần Cảnh, Thượng Thần Cảnh.
Xem thêm