Khắc Kim Ma Chủ - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
 Khắc Kim Ma Chủ

Khắc Kim Ma Chủ

Tác giả:Hoàng Trung Lý

Thể loại:Huyền Huyễn

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung


                    

Kiếp trước, Ngô Hạo vẫn cho là tiền chính là hết thảy.Đợi đến hắn xuyên qua...Hắn mới phát hiện,Xác thực như thế.Đó là cái liên quan tới khắc kim cố sự, giảng thuật một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân khắc kim trở thành Đại Ma Vương truyền thuyết.


                
Xem thêm