Khắc Kim Ma Chủ - Chương 1075 : Thái hư tinh đồ - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com

Khắc Kim Ma Chủ

Chương 1075 : Thái hư tinh đồ

Cài Đặt Giao Diện Đọc

  • Mặc địnhChữ nhỏChữ đậm
Muốn luyện hóa Càn Khôn Đỉnh có một cái mấu chốt khâu, đó chính là nhất định phải tại Tinh Thần giới ở ngoài hoàn thành luyện hóa.

Đây là vì phòng ngừa luyện hóa quá trình bị Tinh Thần giới thiên đạo cảm giác được, từ đó hoành sinh ba chiết.

Ngô Hạo hiện tại, chính là tại Tinh Thần giới ở ngoài.

Mà lại cái này Càn Khôn Đỉnh Hỏa Vũ Điệp Y đã luyện hóa một lần, hiện tại lại cho Ngô Hạo cung cấp luyện hóa phương thức, Ngô Hạo làm theo y chang, rất nhanh liền đem Càn Khôn Đỉnh cho luyện hóa hoàn tất.

Lúc này, hắn lại tại Càn Khôn Đỉnh không gian bên trong lấy ra một vật.

Cái này đồng dạng là Hỏa Vũ Điệp Y lưu cho hắn.

Thái hư tinh đồ!

Đây là Hỏa Vũ Điệp Y từ Thái Hoa Nguyên Quân nơi đó cầu tới Thái hư tinh đồ, Ngô Hạo nếu là dựa theo cái này tinh đồ phía trên lộ tuyến, có thể tìm tới Dao Trì thánh địa vị trí.

Dao Trì thánh địa bên trong, cùng loại Thái Hoa Nguyên Quân dạng này đại năng sẽ tại hỗn độn hư không bên trong mở đạo trường. Bất quá bọn hắn tại Thái Hư vũ trụ bên trong cũng là có sơn môn chỗ.

Dù sao bọn hắn là đạo thống truyền thừa, vẫn là phải lấy người vì bản. Chỉ có Thái Hư vũ trụ Chư Thiên Vạn Giới mới có thể cho bọn hắn cung cấp đầy đủ hậu bị nhân tài.

Dao Trì thánh địa sơn môn lấy điểm tông, tổng tông, bí cảnh cấp ba phân bố.

Theo thứ tự là ngoại môn, nội môn, cùng chân truyền tu hành chỗ.

Trong đó điểm tông phân bố tại nhiều cái thế giới, mà lại điểm tông ở ngoài còn có thuộc hạ phụ thuộc thế lực, rắc rối khó gỡ, ảnh hưởng rất nhiều thế giới các mặt.

Mà tổng tông ở vào phương đông Thanh long tinh vực Dao Trì đại thế giới.

Toàn bộ đại thế giới, đều là lấy Dao Trì thánh địa danh tự mệnh danh. Hơn nữa còn là ở vào Thái hư bên trong tu hành hoàn cảnh tốt nhất Thanh long tinh vực, đủ để nhìn ra Dao Trì thánh địa lực ảnh hưởng.

Cái gọi là bí cảnh, thì là chỉ hỗn độn bên trong đại năng đạo trường, không phải chân truyền đệ tử không có tiến vào tư cách.

Làm Dao Trì thánh địa Thái Thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, Hỏa Vũ Điệp Y không được bao lâu liền muốn lên Dao Trì thánh địa chân truyền danh sách.

Thái Hoa Nguyên Quân đạo trường chính là tư nhân chỗ tu hành, cũng không đối ngoại mở ra. Nếu như Ngô Hạo có một ngày có chuyện trọng yếu tìm nàng, chỉ cần tại Thái Hư vũ trụ bên trong tùy ý tìm một chỗ Dao Trì thánh địa điểm tông cho nàng đưa tin liền có thể.

Bất quá Ngô Hạo muốn gặp lại nàng, cũng chỉ có thể đủ đi hướng Thanh long tinh vực Dao Trì thánh địa tổng tông sơn môn tìm người thông truyền.

Nàng nói cho Ngô Hạo, Thái Hoa Nguyên Quân tại nàng còn không có đạt tới Thiên Tiên có được năng lực tự bảo vệ mình trước đó, không cho phép nàng đi ra ngoài lịch luyện. Bất quá Thái Hoa đạo trường cùng Dao Trì thánh địa tổng tông bên kia nhưng lại có không ít vãng lai.

Mà lại, hiện tại nàng liền có thánh địa ngoại môn đệ tử đề cử danh ngạch, mà một khi nàng thành tựu Thiên Tiên sau, liền có được nội môn đệ tử đề cử danh ngạch.

Nếu như Ngô Hạo cố ý, có thể ba mươi năm sau tiến về Dao Trì thánh địa tổng tông bái nhập trong môn.

Nếu như hắn không có ý, vậy liền ba mươi năm sau mang theo mang theo trứng Bảo Bảo đến xem nàng. Nàng sẽ trong môn lưu ý, làm trứng Bảo Bảo tìm một phần tốt truyền thừa.

Hỏa Vũ Điệp Y cố ý nhắc nhở, cái này ba mươi năm là chỉ Thái hư thông dụng thời gian.

Bình thường mà nói, Thái hư thông dụng thời gian cùng đại thiên thế giới thời gian là đồng bộ.

Mà trung thiên thế giới, hoặc là tiểu thiên thế giới, lại bởi vì thế giới vị cách khác biệt có khác biệt trình độ thời gian bị lệch. Biểu hiện là tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Thế giới vị cách càng thấp, tốc độ chảy liền càng nhanh.

Bất quá bọn hắn chỗ Tinh Thần giới, tình huống liền muốn đặc thù một chút. Mặc dù nhìn như là trung thiên thế giới, lại có tương đối cao vị cách. Thời gian cùng Thái hư cơ bản duy trì nhất trí.

Hỏa Vũ Điệp Y nghe Thái Hoa Nguyên Quân tiết lộ một chút ý, ba mươi năm sau là một cái rất trọng yếu thời gian tiết điểm.

Năm nay là quý tị năm, ba mươi năm sau chính là giáp năm. Chính là một cái giáp thiên can địa chi luân hồi ban đầu.

Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới.

Kế tiếp giáp năm, có mấy cái thánh địa đều đem mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử.

Dao Trì thánh địa cũng bất quá là một cái trong số đó.

Dạng này thịnh sự ngàn năm một thuở, theo Hỏa Vũ Điệp Y biết, các đại thánh địa tổng tông rất ít như thế gióng trống khua chiêng chiêu thu đệ tử. Đồng dạng đều là thông qua điểm tông tai mắt trùng điệp tuyển chọn tiến vào tổng trong tông.

Hỏa Vũ Điệp Y nói cho Ngô Hạo, nếu như không muốn gia nhập Dao Trì thánh địa, cũng có thể đến lúc đó đi cái khác thánh địa thử một chút.

Nếu như như vậy, hắn tốt nhất trước thời gian tiến về Dao Trì thánh địa, trước tiên đem trứng Bảo Bảo cho nàng đưa tới. Miễn cho bỏ lỡ cái khác thánh địa khai sơn thời cơ.

"Thánh địa mở rộng sơn môn, phải chăng theo phong thần lượng kiếp có quan hệ đây? " Nhìn thấy Hỏa Vũ lưu lại tin tức, Ngô Hạo âm thầm nghĩ đến.

Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, sau đó liền bị quên hết đi.

Dù sao còn có ba mươi năm đây, hiện tại hai mắt đen thui, suy nghĩ nhiều vô ích.

Hắn đem Hỏa Vũ cho hắn Thái hư tinh đồ lấy tới cẩn thận xem xét, phát hiện cái đồ chơi này rất là cao cấp, lại có thể cảm ứng Thái hư không gian, tiêu ký hắn hiện tại chỗ phương vị.

Nếu như hắn lại chọn tốt mục đích, cái đồ chơi này liền có thể tuyển một đầu tránh đi dọc đường cấm địa cùng hiểm địa con đường, giúp hắn hướng dẫn qua.

Mà lại trong địa đồ, cũng trọng điểm ghi chú Thái hư tổng tông sơn môn, còn có một số điểm tông thế lực chỗ.

Nếu mà có được đầy đủ sức tự vệ, Ngô Hạo hoàn toàn có thể dựa vào này tấm Thái hư địa đồ ngao du Chư Thiên Vạn Giới.

Ngô Hạo đại khái nhìn một chút, toàn bộ Thái hư tinh đồ, chủ yếu chia làm bảy bộ phận, ba viên bốn vực.

Trong đó Thanh long Bạch hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn cái tinh vực địa vực rộng rộng, bao hàm chư thiên nhị thập bát tú. Mà ba viên khu vực chiếm giữ trung ương liền cùng một chỗ.

Cho nên từ tinh đồ bên trên nhìn, nó càng giống là Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái khu vực.

Không nghĩ tới Chư Thiên Vạn Giới cách cục, liền tựa như lớn vô số lần lập thể Tinh Thần giới.

Có lẽ chính là Tinh Thần giới tại quy cách bên trên cùng chư thiên tinh thần cùng loại, mới có danh tự như vậy, cũng khó nói.

Tinh đồ bên trên trừ có Thái hư không gian vài cái tinh vực bên ngoài, còn có một số hỗn độn khu vực đánh dấu.

Trong đó hỗn độn hư không, còn chia làm bên trong hỗn độn cùng bên ngoài hỗn độn.

Đem ba viên cùng bốn vực mấy cái này tinh vực ngăn cách hỗn độn hư không, được xưng là bên trong hỗn độn.

Loại địa phương này hỗn độn hư không tương đối bình tĩnh, cũng có thật nhiều trân quý tu hành tài nguyên, mà lại cùng chung quanh Thái hư không gian có mật thiết liên hệ, một chút tĩnh tu lưu đại năng nhiều hơn nơi đây thiết lập đạo trường.

Ngô Hạo bọn hắn từ ba viên tinh vực liền xâm nhập hỗn độn hư không, tự nhiên xâm nhập chính là loại này bên trong hỗn độn khu vực.

Mà tại bốn vực phạm vi ở ngoài vô tận hỗn độn hư không, chính là bên ngoài hỗn độn khu vực. Bên ngoài hỗn độn khu vực muốn so bên trong hỗn độn táo bạo nguy hiểm hơn nhiều, bất quá tương ứng tài nguyên cùng cơ duyên cũng nhiều hơn.

Kia là thăm dò lưu các đại năng thánh địa.

Ngô Hạo từ chỉnh thể mà nói qua, toàn bộ Thái Hư vũ trụ tựa như ba cái vòng, ba viên ở bên trong vòng, bốn vực ở bên ngoài vòng. Càng thêm bên ngoài vòng chính là vô tận bên ngoài hỗn độn hư không.

Mà bên trong hỗn độn phạm vi, tựa như là một cái vòng tròn, kết nối lấy bốn cái phiến lá, đem ba viên kẹt tại bên trong vòng, đem bốn vực hoàn toàn ngăn cách.

Nghe nói ba viên cùng bốn vực ở giữa còn có không thông qua bên trong hỗn độn bí ẩn thông đạo tương liên, chỉ bất quá đây cũng không phải là Hỏa Vũ Điệp Y hiện tại có thể lấy được tin tức.

Cả trương tinh đồ, để Ngô Hạo đối với Chư Thiên Vạn Giới có một cái cụ thể hơn nhận biết.

Hắn từ tại ba viên khu vực, rất nhanh liền tìm được hỗn loạn tinh vực chỗ.

Chỉ là tại hỗn loạn trong tinh vực, cũng không có Tinh Thần giới vị trí ghi chép.

Điểm này cũng không vượt quá Ngô Hạo đoán trước, Ngôn Cửu Đỉnh đã sớm phỏng đoán qua, Tinh Thần giới hẳn là ở vào hỗn loạn tinh vực mảng lớn Vô Quang giới điểm mù, muốn đạt tới nơi đó còn phải thông qua mảng lớn không gian loạn lưu cuồng bạo khu vực.

Muốn đạt tới nơi đó, không có chuẩn xác tinh tế tinh đồ hoặc là chỉ dẫn, cơ hồ không có khả năng.

Bất quá Ngô Hạo không quan trọng.

Hắn chỉ cần tìm tới hỗn loạn tinh vực liền có thể, Ma Thai cùng Thiên Ma vương thần hồn liên hệ sẽ vì Ngô Hạo chỉ dẫn Tinh Thần giới phương vị chính xác.

Ngô Hạo hiện tại vị trí, tại Thiên Thị viên biên giới, tiếp cận phương đông Thanh long tinh vực bên trong hỗn độn biên giới. Từ Thái hư phạm vi nhìn, nơi này cách lấy hỗn loạn tinh vực vị trí cũng không tính xa.

Chờ hắn đem tiên hạnh linh căn lực lượng quen thuộc sau, dự tính nửa tháng liền có thể đến.

Bình luận