Kiếm Tiên Tại Thượng - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Kiếm Tiên Tại Thượng

Kiếm Tiên Tại Thượng

Tác giả:Tô Nguyệt Tịch

Thể loại:Tiên Hiệp

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Bá giả vô song!
Dũng giả vô kinh!
Nhân giả vô địch!
Nhân tộc phân tranh, yêu tộc hoắc loạn, thần tộc cảm thấy bất an, các cường giả thế chân vạc, phong vân tế hội.
Thiếu niên mười năm ra núi sâu, từng bước nhập phàm trần, nhưng chỉ là thế tục luân hồi âm mưu bắt đầu. . .
- Cảnh giới:
+ Hậu Võ cảnh, Tiên Thiên cảnh....
Tô Nguyệt Tịch sách mới, cùng tác với: Thần Long Chiến, Long Văn Chiến Thần, Đại Chí Tôn, Vũ Pháp Vũ Thiên.
Xem thêm