Lên sai kiệu hoa / Tiểu tiểu kiều phi dưỡng thành ký - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Lên sai kiệu hoa / Tiểu tiểu kiều phi dưỡng thành ký

Lên sai kiệu hoa / Tiểu tiểu kiều phi dưỡng thành ký

Tác giả:Lục Dược

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

  Đương xong cha tới, lại đương mẹ, đương xong sư phụ, đương trượng phu.  Cầm kỳ thư họa thơ rượu trà, dạy cái này giáo cái kia,  Cuối cùng sinh lý khóa đều đến căng da đầu giảng, thật là... Khổ ngươi.  # tức phụ nhi, muốn từ tiểu sủng khởi #  【 đây là một cái nam chủ trọng sinh bồi nữ chủ chậm rãi lớn lên dưỡng thành ngọt văn. 】  Tag:  trọng sinh ngọt văn yêu sâu sắccái khác: Thầy trò, dưỡng thành, ngọt sủngXem thêm