Light novel Solo Leveling - Tôi thăng cấp một mình - Chương 0 - Mở đầu - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com

Cài Đặt Giao Diện Đọc

  • Mặc địnhChữ nhỏChữ đậm

        

 [Nhiệm vụ hàng ngày bắt đầu]


Một giọng nữ trôi chảy và trong trẻo vang lên.


Đây chắc chắn không phải một trò chơi, cũng không phải một giấc mơ.


Giọng nói ấy xuất hiện trong trong đầu cậu. Thậm chí còn có một màn hình nhiệm vụ lơ lửng trước mặt đợi cậu truy cập.


“Không thể nào… Hôm nay cũng vậy ư?“


Cậu thở dài rồi mở bảng nhiệm vụ lên.


Ring~ ring ~


Nhiệm vụ hàng ngày: Chuẩn bị để trở nên mạnh hơn.


Chống đẩy 100 lần: (Chưa hoàn thành) (0/100)


Nhảy cóc 100 lần: (Chưa hoàn thành) (0/100)


Squat 100 lần: (Chưa hoàn thành) (0/100)


Chạy 10km: (Chưa hoàn thành) (0/10)


*Cảnh báo: Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, bạn sẽ nhận một hình phạt tương ứng.


Cậu ta nguyền nguyền rủa khi xác nhận lại nhiệm vụ.


“Khỉ thật, nó kéo dài bao lâu đây hả trời!”            

Bình luận