Long Thần Chí Tôn - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Long Thần Chí Tôn

Long Thần Chí Tôn

Tác giả:Thất Loan

Thể loại:Huyền Ảo

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Bình thường thiếu niên không có cái thế thiên phú, lại có kinh thế bối cảnh, thân có thần bí huyết mạch, thân tàng Tà Long Thần.
Một trận tử vong biến cố, khiến thiếu niên dung hợp Tà Long Thần ký ức cùng Võ Hồn, thần uy chấn thiên hạ!
Rồng ngủ đông đã kinh ngủ, vừa kêu động Thiên Sơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tính tới giờ(chương 1786) truyện chia làm 3 giai đoạn, thần giới, tiên giới, phàm giới
Xem thêm