Mắt Bão - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Mắt Bão

Mắt Bão

Tác giả:Sunness

Thể loại:Đô Thị

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Dịch giả: Hàn Vũ Phi 
Xuất bản ngày: 07/2018
Typer: Mều, Nhã, thuy tien, Dung, tuyen nguyen, Bun Bun
“Chúng ta thường nghĩ rằng nắm giữ mới khiến mình trở nên mạnh mẽ, nhưng đôi khi, mạnh mẽ lại là chính lúc ta buông tay.”
Xem thêm