Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại! - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!

Tác giả:Tiếu Ý Viêm Viêm

Thể loại:Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Tên Hán Việt: Khoái Xuyên Liêu Tâm: BOSS Trạm Trụ!
Editor: AKSN Team
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Nữ phụ
【 rải đường, 1 vs 1 】
- ----------
Thiếu nữ bị cầm tù bỗng có nhân duyên. Nàng cùng Cửu Vĩ Hồ ký kết khế ước, từ đây mở ra ba ngàn thế giới, bắt đầu con đường công lược Boss.
Lạc Yên cần cù chăm chỉ mà công lược bỗng phát hiện, ai nha nha...., thế nào lại luôn là ngươi nha!!
108 cách thức công lược, ta đem hết ra cho ngươi. Boss mau đứng lại! Đem tâm giao cho ta đi!
Lạc Yên mở cửa hàng bán ra các loại Boss:
✔️ Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ
✔️ Nguỵ Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc
✔️ Kiếm Khách Lãnh Khốc Vô Tình
✔️ Nguỵ Thiên Vương Tham Ăn Cao Lãnh
...........
Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được.
Đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không cần bỏ qua, không cần 998, chỉ cần một cái ma ma bang(???), liền có thể đem Boss lãnh mình thích về nhà!
Xem thêm