Mục Châu - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Mục Châu

Mục Châu

Tác giả:Mai Mai

Thể loại:Dị Giới, Huyền Huyễn, Truyện Teen, Việt Nam

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

"Cậu có sau khi con người chết sẽ đến nơi nào không?"
"Không biết nhưng có truyền thuyết rằng, sau khi chết sẽ được Diêm Vương đưa xuống địa ngục còn Mạnh Bà sẽ đưa linh hồn qua Nại Hà. Cậu muốn tin cái nào?"
"Vậy thế giới chết đi thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Thế giới nào? Cậu đang nói đến thế giới này sao? Trái đất còn chưa nổ đâu"
"Không, thế giới của chính cậu cơ"
"Tại sao lại là thế giới của tớ?"
"Có. Thế giới đó có tên là Mục Châu nhưng cậu đã quên mất rồi"
Xem thêm