Ngục Thánh - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Ngục Thánh

Ngục Thánh

Tác giả:Get Backer

Thể loại:Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Đây là câu chuyện xảy ra ở thế giới Tâm Mộng, một thế giới khác thế giới hiện tại. Nơi đây có nền văn minh khoa học kỹ thuật rất phát triển nhưng lại tồn tại các yếu tố siêu tự nhiên và thần thánh. Máy mócphép thuật phát triển song hành, bổ trợ cho nhau rất nhiều. Các loại vũ khí do đó kết hợp cả 2 yếu tố này.
Xem thêm