Người Chồng Mạo Danh - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Người Chồng Mạo Danh

Người Chồng Mạo Danh

Tác giả:Quỳnh Mai Anh-Thuzonson

Thể loại:Truyện Teen, Ngược

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Vì đắc tội với Trần Minh Đức mà cô gái Phương Anh chỉ mới 17 tuổi đã bị ép gả cho anh làm vợ.
Đa số nam chính ngược nữ chính và đó là lý do bọn tớ nghĩ ra câu chuyện này. Nam ngược nữ bây giờ xưa rồi nhé giờ là phải để nữ ngược nam sống dở chết dở, sống ko bằng chết.
Xem thêm