Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Tác giả:Wy Tử Mạch

Thể loại:Sắc, Đam Mỹ, Sủng

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Thể loại: Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.
Nhân vật:Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)
Edit: Thỏ
Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về việc từ một người giám hộ chuyển thành người gian hộ.
Xem thêm