Phong Lưu Thánh Vương - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Phong Lưu Thánh Vương

Phong Lưu Thánh Vương

Tác giả:Sắc yy

Thể loại:Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc, Xuyên Không

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Thể loại: sắc hiệp,tiên hiệp, xuyên không....
Chỉ là một câu chuyện nói về hành trình liệp diễm của một thanh niên tại dị giới. Yêu tinh mị cốt, thục phụ phu nhân, băng sương tuyết nữ,... hãy xem ta thu phục các ngươi như thế nào. Đây là công pháp ma đạo cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc
Xem thêm