Phục Ma Trọng Sinh Ký - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Phục Ma Trọng Sinh Ký

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Tác giả:Nguyễn Điệp

Thể loại:Huyền Huyễn, Linh Dị, Trinh Thám, Đông Phương

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Người ta thường nói, muốn được hưởng thái bình trước tiên phải trải qua đắng cay khổ nhục, thời đại nào cũng vậy đều phải trải qua suy tàn hưng thịnh rồi lại quay về suy tàn như một quy luât tự nhiên.
Tấn cũng nghĩ vậy, vì thế hắn không bao giờ suy sụp tinh thần trước cảnh nước nhà lầm than, hắn luôn tin rằng sẽ có ngày nước Đại Việt đến hồi hưng thịnh, nhưng là bao giờ? Và người nào sẽ đưa nước nhà thoát khỏi ách đô hộ của bọn quỷ tây?
Xem thêm