Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ) - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Tác giả:Hắc Tiểu Ma

Thể loại:Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Thể loại: Tiên hiệp, huyền ảo, dị năng, dị giới, khoa huyễn, xuyên không
Trần Thanh Vũ là thanh niên trẻ người Việt mang theo hệ thống trong người xuyên qua thế giới tu chân. Ở nơi đó hắn đã xây dựng một quang minh giáo đình nhằm tạo phúc cho sinh linh.
Truyện đan xen những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhân vật chính từ một người vô danh dần dần bước đến con đường đại đạo vô thượng.
Xem thêm