Ta Có Thể Vô Hạn Tăng Lên - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Ta Có Thể Vô Hạn Tăng Lên

Ta Có Thể Vô Hạn Tăng Lên

Tác giả:Bàn Ngư

Thể loại:Huyền Ảo, Dị Giới, Xuyên Không

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

"Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi và ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tại hạ nằm trong chức trách, phụng mệnh làm việc, đắc tội rồi."
Vương Đằng đọc một lần công tác ngữ, một đao chém xuống phạm nhân đầu lâu.
Sau đó, một màu trắng Quang Đoàn từ Tù Phạm trong thân thể bốc lên.
Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía cái này màu trắng Quang Đoàn.
Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao!
Ở này Quang Đoàn mặt trên, còn có 'Nhặt' chữ.
"Nhặt!"
Vương Đằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút.
Xem thêm