Tàng Phong - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Tàng Phong

Tàng Phong

Tác giả:Hắn Từng Là Thiếu Niên

Thể loại:Huyền Huyễn

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Thái Tử giết cha, trời giáng đại hoạ, thiên tai đói nghèo xảy ra khắp chốn. Mệnh khất nhi (ăn mày) cùng cực, giữa trời đông rét lạnh nhà tan cửa nát. Là ai cho rằng sống chết có số, phú quý do trời? Thiện ác có báo, nhân quả luân hồi? Tất cả đều là giả dối! Lấy cường khi nhược, đạo nghĩa nằm trong tay cường giả! Vật tranh thiên trạch, sao có công bằng! Chẳng bằng giết hắn cho trời đất mù mịt! Chẳng bằng giết hắn cho trời đất thái bình!
Xem thêm