Tenseigan Trong Thế Giới Naruto - Chương 131-1: Khai mở phòng thí nghiệm - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Chương 131-1: Khai mở phòng thí nghiệm

Cài Đặt Giao Diện Đọc

  • Mặc địnhChữ nhỏChữ đậm
Dịch: mafia777

Sự kiện Uchiha Shinichi phản bội chạy trốn, xác thực cho thấy lực uy hiếp của tộc Uchiha, nhưng cùng lúc, sự kiện này cũng biểu hiện ra thực lực của họ.

Một tên Uchiha Shinichi đã đem thôn trên dưới đại náo một phen.

Thôn không những không làm gì được, thậm chí sau khi phái ra đại lượng nhân thủ, vẫn như cũ để tên phản bội Uchiha Shinichi đến nay còn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. 

Thử nghĩ một cái, nếu là toàn bộ tộc Uchiha phát động phản loạn, hậu quả sẽ thế nào đây?

Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ấy, liền làm Đệ Tam không rét mà run, cho nên hắn hiện tại mười phần đau đầu với tộc Uchiha.

Danzo tiếp tục giật giây nói: "Hiruzen, nên hạ quyết tâm đi!"

Tài liệu thí nghiệm mất đi, làm rất nhiều thí nghiệm của hắn đều lâm vào trạng thái đình trệ.

Đặc biệt là Sharigan tổn thất, càng làm hắn đau thấu tim gan, phải biết những Sharigan kia là hắn tân tân khổ khổ trong đại chiến Nhẫn giới lần 3 từng chút một thu thập được.

Bây giờ chiến tranh cũng đã lắng lại, muốn thu thập được Sharigan sẽ không còn dễ dàng như vậy.

Đệ Tam lắc lắc đầu: "Chuyện tộc Uchiha, sau này hãy nói đi, trước bàn về chuyện Làng Mây đã!"

Bình luận