Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Tác giả:Thiên Lại Chỉ Diên

Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Thể loại: Giang hồ, ngược luyến tàn tâm (ờ, nghi nha), nhất thụ lưỡng công, mà cũng có khi là nhất thụ nhất công, HE.
Editor: Ngốc Aki.
Độ dài: 86 chương.
Truyện này là câu chuyện kể về phần tiếp theo của truyện Hoa Dung Thiên Hạ nhưng nói về đoạn tình cảm của Lâm Vũ Hoàng và Trọng Liên.
Chú ý tiếp: Môn phái Vũ Đương ở đây vốn là Võ Đang
Xem thêm