Thiên Kim Đại Chiến - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Thiên Kim Đại Chiến

Thiên Kim Đại Chiến

Tác giả:Cửu Nguyệt Hi

Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Người dịch: Mặc Lam
Type-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill

"Tình yêu chính là một cuộc duyên phận
Thời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn bần cùng, xơ xác đến chừng nào.
Thân phận không quan trọng, dù lúc đó đó bạn hèn kém và tự ti đến bao nhiêu.
Tính cách không quan trọng, dù lúc đó bạn khó ưa ngang ngược đến cỡ nào.
Khi Nghê Gia và Việt Trạch bén duyên, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa."
Xem thêm