Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân) - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Tác giả:Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Độ dài: 18 chương*
Thể loại: Cổ đại, ngược, SE (GE)
Người dịch: 无名♫ (gọi tắt VD)
Tử ngọc nằm trong đống tro tàn, một chữ "tâm" cũng dần dần mờ nhạt. Mành thưa vén nửa, hắt ánh chiều tà. Hoa đào rơi rụng, chim yến chao nghiêng. Nhìn theo hướng mây trôi phía cuối chân trời, tâm tư bao lâu nay cũng tan biến, mong đợi cũng nhạt nhoà. Giấc mộng vấn vương trăm mối càng xa xôi, lòng người sao mà thê lương.
Xem thêm