Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan

Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan

Tác giả:Lệ Mộ Huyết Lan

Thể loại:Linh Dị, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Tạm dịch: Nụ Cười Gió Xuân
E&B: Hoại Băng
Thể loại: cổ đại, chính kịch, linh dị liêu trai, tập hợp đoản văn
Độ dài: 10 hồi, một hồi gồm ba phần thượng – trung – hạ 
Người giờ không biết nơi nào
Hoa đào như trước vẫn cười gió xuân. 
Xem thêm