Trăng Lạnh Trường Bình - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Trăng Lạnh Trường Bình

Trăng Lạnh Trường Bình

Tác giả:Mễ Tiểu Á

Thể loại:Ngôn Tình, Lịch Sử

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Thể loại: Lịch sử giả tưởng
Edit: Jeanne
"Phong Khoái Lâu có tiếng nhất nhì trong thành Hàm Đan, mỹ nữ Như Vân thực cốt. Nghe nói chỉ cần tiền thôi chưa đủ, nếu lâu chủ Hủy cơ chướng mắt, cho dù núi vàng núi bạc cũng đừng mong vào được"
Xem thêm