Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Trọng Sinh Vị Lai Chi Dược Thảo Sư

Tác giả:Hi Vũ

Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Thể loại: 1×1, sủng văn.
Nội dung: Trùng sinh
Nhân vật chính: Kỳ Bạch Việt Kha ┃ phụ: Vương Lạc
Khi vừa tỉnh dậy Kỳ Bạch phát hiện không chỉ mình vừa mới đổi nơi ở khác mà còn đổi luôn cả thân xác khác.
Thời gian sau này hắn mới tìm hiểu được địa phương tàn khốc này. Nơi này có dị thú, có cây cối biết đánh người, còn cả hoa cỏ biết giết người ······
Tóm lại một câu, thế giới này rất nguy hiểm!
Kỳ Bạch ở trong khu Tam bẩn nhất loạn nhất, vì sống sót, hắn phải tìm đến một người dựa vào, mà đối tượng hắn lựa chọn ······
Xem thêm