Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền

Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền

Tác giả:Đầu Bán Dạ Thụy Bất Trứ

Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Thể loại: nhị thiếu tướng quân công x phúc hắc vương gia thụ
Tình trạng: Hoàn (30 chương + 2 PN)
Raw: Tiểu Diệp Thảo
Chuyển ngữ: Natane
Truyện không có văn án nên tạm tóm tắt vài ý:
Truyện được viết theo lối đại cương (1) phù hợp với mọi người, từ ngữ hài hước,  câu văn tiêu sái thoát tục, nội dung khiến người đọc cười không ngớt. Nhị thiếu tướng quân công x phúc hắc vương gia thụ, công lo lắng đệ đệ mình thú không được vợ, liền bảo hoàng đế tứ hôn cho đệ đệ, kết quả đệ đệ vùng lên phản kháng nói rõ người trong lòng chính là con trai quản gia, từ đó bắt đầu tấn công về phía cửa lớn của thế giới gay, cuối cùng bản thân lại bị bẻ cong. Bút văn rất hay, toàn bộ dân BL đều vui vẻ.
(1) ý chỉ những dạng văn mà có đánh dấu 1. 2. 3.. Từ “đại cương [ 大 纲]” vốn nghĩa là dàn ý, giống như mình viết note dòng rồi đánh dấu check check check vậy đó.
Xem thêm