Tuyệt Sắc Tai Tinh - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tác giả:Lăng Báo Tư

Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược

Tinh trang:Hoàn thành

Tóm tắt nội dung

Edit: Hắc Hầu lão bà bà
Thể loại: Cổ trang, 1 X 1, ngược luyến tàn tâm, lãnh khốc công, mĩ thụ, kiếp này kiếp sau, HE
Từ nhỏ hắn đã bị xem là tai tinh đơn giản vì hắn không có cha không có mẹ.
Mặc cho ngay cả hắn có dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành cũng không có ai thèm ký nhận về.
Nhưng hắn lại gặp được Diệp Thanh Y, khiến hắn một lòng giúp y lên ngôi cửu ngũ chí tôn
Vì y hy sinh hết thảy, chỉ nghĩ sẽ có thể cùng y một đời
Nhưng tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng, hắn cư nhiên chỉ là bị lợi dụng
Hận ý ngập trời
Hắn thề, nhất định phải khiến cho Diệp Thanh Y hối hận cả đời!
…….
Thân ở hoàng cung ngày ngày tranh quyền đoạt vị
Diệp Thanh Y đã sớm lãnh tâm với mọi thứ
Sự xuất hiện của Diễm Tiên lại thay đổi vận mệnh của y
Từ một hoàng tử không người coi trọng một bước lên ngôi hoàng đế
Y là đế vương, hùng bá một phương, thiên hạ vạn vật đều nắm trong tay
Y đem tất thảy đều cùng Diễm Tiên chia sẻ, nhưng lại phân không rõ đối với Diễm Tiên là tình ý hay chỉ đơn thuần là lợi dụng hắn
Những kẻ mộng ước ngai vị không ngừng phái sát thủ hòng lấy mạng y
Mà kẻ chân chính đằng sau mọi chuyện phải chăng là ” hại nước hại dân ” Diễm Tiên….
Xem thêm