Vạn Giới Thần Cấp Liêu Thiên Quần - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Vạn Giới Thần Cấp Liêu Thiên Quần

Vạn Giới Thần Cấp Liêu Thiên Quần

Tác giả:Khô vinh tự

Thể loại:Đồng Nhân

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

( b.faloo cấp độ A ký kết tác phẩm: Vạn giới Thần cấp nói chuyện phiếm quần ) xuyên việt tại xưa cũ thần nhìn xem, dị thú hoành hành nguy hiểm thế giới, Chu Dương tại mơ hồ chỉ kịp đạt được vạn giới nói chuyện phiếm Quân Dương!
Từ đó, vạn giới nhân vật truyền kỳ đều ở một cái Quân Dương bên trong!
Esdeath: Ngươi rất cường đại, chúng ta tới đánh một chầu a, thắng ta hết thảy đều là ngươi!
Kurumi Tokisaki: Ngươi là chúng ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào cùng ta đoạt!
Nhiếp Tiểu Thiến: Chủ nhân, ta muốn cả đời làm ngươi thị nữ!
Tóc đỏ: Thỉnh các vị cho ta một cái mặt mũi!
Thiên Long lão tăng quét rác: Đại lão, mang dẫn ta, ta sẽ hô 666!
Kaguya Hime: Có thể hay không cho ta Thần Thụ một chút mặt mũi!
Gabriel: Dẫn ta một chỗ đánh đoàn a, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối!
Mời xem Chu Dương cùng vạn giới nhân vật giao lưu, đạt được cơ duyên xây dựng thế lực to lớn nghiền ép toàn cầu, cuốn vạn giới, lấy Thần Ma thi cốt chế tạo vĩnh hằng Vô Thượng Vương tòa! (giới thiệu vắn tắt vô lực, mời xem)(vốn chuyện xưa và nhân vật hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. )
❂❂❂ Mỗi ngày max 10c, có thời gian sẽ up thêm 5 - 10c nữa... /go
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
Xem thêm