Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục

Tác giả:LOD_Centerrer

Thể loại:Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung

Thể loại:  quân sự, võng du, khoa huyễn, huyền huyễn
Một câu chuyện hoàn toàn mới xoay quanh các trò chơi đặc biệt được các Thần tạo ra: Yriel thế giới.
Thần là thực thể quyền năng vô thượng trên Thiên Tinh. Ban cho nhân loại nơi đây tri thức, phát triển khoa học kỹ thuật.
Trần Văn Lâm, một thanh niên 23 tuổi nghèo hèn, khi đăng nhập Yriel thế giới gặp sự cố khi tạo nhân vật, trở thành Lãnh Chúa mất đất của Yriel thế giới. Cùng xem Trần Văn Lâm làm thế nào để phát triển lãnh địa của mình, sánh vai cùng các Bang Hội lớn trên thế giới.
Truyện thể loại xây dựng thế lực, tranh giành thiên hạ.
Phân chia cấp bậc sức mạnh: 
1 - 50: Bình Thường.
50 - 59: Warrior
60 - 69: Crisis
70 - 79: Hero
80 - 89: Champion
90 - 99: Paladin
100 - 149: Crusader.
150 - 199: Galion
200 - 299: Divine
300 - 399: Oblivions
400 - 499: Half - God.
Lớn hơn 500: Vị Thần.
Xem thêm