Vũ Ngạo Cửu Tiêu - TruyenCenter
Đọc truyện chữ với truyencenter.com
 Vũ Ngạo Cửu Tiêu

Vũ Ngạo Cửu Tiêu

Tác giả:Tinh Thần Vẫn Lạc

Thể loại:Huyền Huyễn

Tinh trang:Đang ra

Tóm tắt nội dung


                    

Thiên Vũ Đại Lục, cường giả vi tôn!Thiếu niên Sở Hiên mang theo nghịch thiên kỳ thư mà đến, hóa thân một gã phế vật thiếu tông chủ, bởi vậy bắt đầu, tạo nên một đời yêu nghiệt truyền kỳ!Dùng Chư Thiên cường giả máu tươi trải đường, dùng vạn giới quần hùng thi hài chế tạo cầu thang, do hèn mọn nhất bắt đầu, từng bước một trèo lên cái kia Chí Tôn đỉnh phong, oanh mở thần môn, bễ nghễ thiên hạ, không đâu địch nổi!Vì huynh đệ, nộ chiến càn khôn! Vi hồng nhan, huyết đấu bát hoang!Vi người nhà, nghịch thiên phạt tiên! Dùng ta võ đạo, khinh thường trời cao!


                
Xem thêm